0911 118 449
04 Đào Trí, Phường Phú Thuận , Quận 7, TP Hồ Chí Minh
info@guicanho.vn
Đông Duy

Đông Duy

CEO @ Đất Việt Company
Chuyên cung cấp, môi giới các sản phẩm dự án và bất động sản ký gửi.
Công ty: Đất Việt Company
Trợ lý ảo ChatGPT
⚠️ Bạn được hỏi ChatGPT tối đa 10 câu hỏi
Call Now Button