0932 655 995
285 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
lienhe@diaocso.vn
Thương Lê

Thương Lê

Chuyên viên marketing & tư vấn bất động sản.
Organization: Đất Việt Company
0932 655 995