Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới thường niên năm 2018. Năm nay, số tỷ phú thế giới tiếp tục lập kỷ lục với 2.208 người với tổng tài sản là 9.100 tỷ USD, tăng 18% so với năm ngoái.

Ảnh 1.

1. Jeff Bezos (54 tuổi) – Tài sản: 112 tỷ USD – Nguồn tài sản: Amazon.

Ảnh 2.

2. Bill Gates (62 tuổi) – Tài sản: 90 tỷ USD – Nguồn tài sản: Microsoft.

Ảnh 3.

4. Bernard Arnault (69 tuổi) – Tài sản: 72 tỷ USD – Nguồn tài sản: LVMH.

Ảnh 4.

5. Mark Zuckerberg (33 tuổi) – Tài sản: 71 tỷ USD – Nguồn tài sản: Facebook.

Ảnh 5.

6. Amancio Ortega (81 tuổi) – Tài sản: 70 tỷ USD – Nguồn tài sản: Zara.

Ảnh 6.

7. Carlos Slim Helu (78 tuổi) – Tài sản: 61,7 tỷ USD – Nguồn tài sản: Ngành viễn thông.

Ảnh 7.

8. Charles Koch (82 tuổi) – Tài sản: 60 tỷ USD – Nguồn tài sản: Koch Industries.

Ảnh 8.

9. David Koch (77 tuổi) – Tài sản: 60 tỷ USD – Nguồn tài sản: Koch Industries.

Ảnh 9.

10. Larry Ellison (73 tuổi) – Tài sản: 58,5 tỷ USD – Nguồn tài sản: Oracle.

Ảnh 10.

11. Michael Bloomberg (76 tuổi) – Tài sản: 50 tỷ USD – Nguồn tài sản: Bloomberg LP.

Ảnh 11.

12. Larry Page (44 tuổi) – Tài sản: 48,8 tỷ USD – Nguồn tài sản: Google.

Ảnh 12.

13. Sergey Brin (44 tuổi) – Tài sản: 47,5 tỷ USD – Nguồn tài sản: Google.

Ảnh 13.

14. Jim Walton (69 tuổi) – Tài sản: 46,4 tỷ USD – Nguồn tài sản: Walmart.

Ảnh 14.

15. S. Robson Walton (73 tuổi) – Tài sản: 46,2 tỷ USD – Nguồn tài sản: Walmart.

Ảnh 15.

16. Alice Walton (68 tuổi) – Tài sản: 46 tỷ USD – Nguồn tài sản: Walmart.

Ảnh 16.

17. Ma Huateng (46 tuổi) – Tài sản: 45,3 tỷ USD – Nguồn tài sản: Tencent.

Ảnh 17.

18. Francoise Bettencourt Meyers (64 tuổi) – Tài sản: 42,2 tỷ USD – Nguồn tài sản: L’Oreal.

Ảnh 18.

19. Mukesh Ambani (60 tuổi) – Tài sản: 41,1 tỷ USD – Nguồn tài sản: Hóa dầu và khí gas.

Ảnh 19.

20. Jack Ma (53 tuổi) – Tài sản: 39 tỷ USD – Nguồn tài sản: Alibaba.