Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp thường niên tổ chức vào cuối tháng 4/2018. Ngoài tờ trình kết quả, kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận… thì trong đợt này, ban lãnh đạo công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

VEAM chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 8/2016, vốn điều lệ hiện tại là 13.288 tỷ đồng. Tính đến cuối năm ngoái, Nhà nước vẫn đang nắm giữ đến 88,47% cổ phần trong khi kế hoạch sau đợt IPO phải giảm còn 51%.

VEAM là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy và sản xuất, lắp ráp xe tải. Tuy vậy, tài sản giá trị nhất doanh nghiệp này lại là phần vốn góp trong liên doanh tại ba hãng xe hàng đầu là Honda (30%), Toyota (20%) và Ford (25%).

Báo cáo tài chính năm 2017 cho thấy, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  tăng 6% so với năm trước, lên 2.541 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 546 tỷ đồng, giảm hơn 7.400 tỷ đồng do công ty chưa ghi nhận cổ tức được chia từ các công ty liên doanh.

Phương Đông