Ngân hàng Quân đội (MB, mã CK: MBB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Không nằm ngoài xu hướng chung của ngành ngân hàng năm nay, MB cũng dự kiến sẽ trình phương án tăng vốn, thông qua việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Theo tờ trình này, MBdự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 19%, tương ứng 3.449 tỷ đồng, thông qua hai phương án.

Trong đó, ngân hàng này sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 5% (MB đã chi trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 6%) và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14%. Thời gian thực hiện dự kiến là quý II – quý III/2018, sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Phần vốn điều lệ tăng thêm này dự kiến sẽ được sử dụng vào các hoạt động kinh doanh của MB. Trong đó, nhà băng này sẽ dùng 1.319 tỷ đồng để xây dựng trụ sở hoạt động, đầu tư trang thiết bị và dùng khoảng 2.130 tỷ đồng cho các hoạt động kinh doanh.

Về kế hoạch năm 2018, MB dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 15% và tăng trưởng huy động khoảng 11%. Tổng tài sản đến cuối năm đạt gần 350.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống dự kiến đạt 6.800 tỷ, tăng 47% so với thực hiện năm 2017, trong đó riêng ngân hàng đạt 6.500 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo MB cũng cho biết sẽ phấn đấu duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức 11% và giữ nguyên tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 14% cho năm 2018. Tổng mức chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng dự kiến đạt 25%, bằng tỷ lệ của năm 2017.

Minh Sơn