Thực hiện quyết định số 16/QĐ-TTg về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020, tập đoàn này cho biết đang tích cực cổ phần hoá, thoái vốn trong năm 2018.

Về lộ trình thực hiện, Vinachem cho biết đang tích cực xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định.

Trong công tác cổ phần hóa, Vinachem sẽ triển khai đúng phương án, trình Bộ Công Thương ban hành quyết định cổ phần hóa trong quý 1 và quý 2/2018 đối với: Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Các công việc sau quyết định cổ phần hóa sẽ được Vinachem khẩn trương thực hiện để sớm hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc.

Trong công tác thoái hết vốn, bán bớt vốn tại các doanh nghiệp thành viên, Vinachem sẽ tập trung vào nhiệm vụ:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp do Vinachem nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ (7 doanh nghiệp): Vinachem sẽ giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là 51% và Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam là 51%; bản bớt một phần vốn tại 5 doanh nghiệp mà Tập đoàn đang năm giữ 51% vốn điều lệ (Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển).

Thứ hai, đối với các doanh nghiệp do Vinachem năm giữ dưới 50% vốn điều lệ, sau khi bán bớt một phần vốn, tỷ lệ nắm giữ vốn của Vinachem là 36% vốn điều lệ tại 9 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, Công ty Cổ phần ao su Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cẫn Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam, Công ty Cổ phần Bột giặt Net, Công ty Cổ phần Bột giặt Lix và Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.

Vinachem sẽ thực hiện thoái hết vốn tại 15 doanh nghiệp theo danh mục phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg, bao gồm Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng, Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam, Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất miền Nam, Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội, Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất, Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.

Thứ ba, đối với 4 doanh nghiệp đang gặp khó khăn, Vinachem sẽ thực hiện thoái hết vốn theo quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 sau khi các doanh nghiệp hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả là Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần DAP – Vinachem, Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem và Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình.